The history of the association

 

Vereinshistorie Regimentsgeschichte Die 5 Herzöge Vereinsziele Uniformierung Ausrüstung

 

Infanterieregiment Sachsen-Weißenfels

 

Regementet grundades den 1 maj 1704 efter långa förhandlingar mellan kurfursten Fredrik August I (August den starke – samtidigt även kung av Polen) och hertig Johann Georg av Sachsen-Weißenfels. Uppsättandet av det nya regementet gavs i uppdrag till överste von Bünau, vilken redan stod i weißenfelsisk tjänst. Staden Langensalza, som tillhörde det dåvarande hertigdömet Sachsen-Weißenfels, blev förläggningsort för regementet under alla dess 110 år. År 1711 övertogs regementet av den blivande hertigen och generalfältmarskalken Johann Adolph II av Sachsen-Weißenfels, och han ledde det fram till sin död 1746. Regementet deltog i Spanska Tronföljdkriget (1701-14), det polska tronföljdskriget (1733-35), och i första och andra schlesiska krigen (1740-42 och 1744-45). Efter hertig Johann Adolph II:s död 1746 tog prins Clemens över ledningen för regementet, som nu även bar hans namn. Fram till dess upplösning 1813 deltog regementet även i slagen under Sjuårskriget (1756-63), det bayerska tronföljdskriget, och i första och fjärde koalitionskrigen (1792-97 och 1806-07). Efter år 1807 deltog regementet på Frankrikes sida i olika fälttåg mot Österrike och Ryssland. År 1813 upplöstes regementet och delades då i det andra och tredje provisoriska linjeinfateriet.