The history of the association

 

Vereinshistorie Regimentsgeschichte Die 5 Herzöge Vereinsziele Uniformierung Ausrüstung

 

Infanterieregiment Sachsen-Weißenfels

 

Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej –

„Pułk piechoty Sachsen-Weissenfels 1704-1746”

Pułk został założony 1 maja 1704 po długotrwałych negocjacjach między elektorem Fryderykiem Augustem I (August II Mocny, król Polski) i księciem Janem Jerzym von Sachsen-Weissenfels. Organizacją pułku zajmował się pułkownik von Bünau, który w tym czasie służył na dworze Weissenfelskim. Przez 110 lat ten pułk stał garnizonem w mieście Langensalza, które wtedy należało do księstwa Sachsen-Weissenfels. W 1711 roku przyszły książę i general feldmarszałek Jan Adolf II von Sachsen-Weissenfels został szefem pułku i sprawował tę funkcję aż do śmierci w 1746 roku. Pułk brał udział w działaniach wojennych podczas Wojny o sukcesję hiszpańską (1701-1714), Wojny o sukcesję polską (1733-1735) oraz Pierwszej i Drugiej wojny sląskiej (1740-1742 i 1744-1745). Po śmierci księcia Jana Adolfa II w 1746 roku pułk nosił nazwę swojego nowego dowódcy księcia Prinz Klemens. Do swojego rozpuszczenia w roku 1813 pułk uczęstniczył w kilku bitwach Wojny siedmioletniej (1756-1763), Wojny o sukcesję bawarską oraz I i IV koalicji antyfrancuskiej (1792-1797 i 1806/07). Od końca 1807 roku on uczestniczył w różnych kampaniach przeciw Austrii i Rosji po stronie Francji. Pułk rozformowano w 1813 roku, a żołnierzy wcielono do Drugiego i Trzeciego pułku piechoty liniowej.