The history of the association

 

Vereinshistorie Regimentsgeschichte Die 5 Herzöge Vereinsziele Uniformierung Ausrüstung

 

Infanterieregiment Sachsen-Weißenfels

 

Pluk byl založen 1. května 1704 po delším jednání mezi kurfiřtem Friedrichem Augustem I. (August Silný – současně polský král) a vévodou  Johanem Jiřím von Sachsen-Weißenfels. Vytvořením pluku byl pověřen plukovník von Brünau, který již stál ve weißenfelských službách. Ve městě Langensalza, patřící tehdy k vévodství Sachsen-Weißenfels, byly zřízeny kasárna a pluk tak zůstal dislokován celých 110 let. Roku 1711 převzal pluk až do své smrti 1746 pozdější vévoda a generál-polní maršál Johan Adolf II. von Sachsen-Weißenfels. Pluk se zúčastnil střetnutí ve válce o španělské dědictví (1701-1714), válce o polský trůn (1733-1735) a první i druhé slezské války (1740-1742 a 1744-1745). Po smrti vévody Johana Adolfa II. 1746 převzal pluk princ Klement, jehož jméno od té doby pluk nesl. Až do svého rozpuštění v roce 1813 se pluk účastnil bitev války sedmileté (1756-1763), války o dědictví bavorské, první a čtvrté koaliční války (1792-1797 a 1806-1807). Od konce roku 1807 bojoval na různých místech po boku Francouzů proti Rakousku a Rusku. V roce 1813 následovalo rozpuštění pluku. Byl rozdělen mezi II. a III. provizorní pluk řadové pěchoty.